Kontakty

Sídlo firmy:

SIVEK HOTELS s.r.o., Hellichova 455/5, Praha 1, 118 00 Malá Strana

Viliam Sivek – SIVEK HOTELS, Hellichova 455/5, Praha 1, 118 00 Malá Strana

Doručovací adresa:

SIVEK HOTELS s.r.o., K Horkám 23, 102 00 Praha 10
T: +420 272 114 401
F: +420 272 114 499
infosivekhotels.cz

Viliam Sivek – SIVEK HOTELS, K Horkám 23, 102 00 Praha 10
T: +420 272 114 401
F: +420 272 114 499
infosivekhotels.cz