Franchisa

Děkujeme Vám za zájem o naši rodinnou hotelovou a gastronomickou společnost SIVEK HOTELS s.r.o. a její nabídku franchisingové spolupráce.

Na následujících stránkách bychom Vám rádi poskytli několik informací o naší firmě a o tom, jak se můžete stát naším partnerem.

Naším přáním je, aby klienti společnosti SIVEK HOTELS s.r.o. měli co nejpříjemnější zkušenost z našich hotelů a restaurací, aby naše zaměstnance práce bavila a rádi u nás pracovali.

Věříme, že prostudováním této nabídky si uděláte obrázek o tom, že společnost SIVEK HOTELS s.r.o. nenabízí pouze kvalitní služby pro své klienty, ale přichází i s jedinečnou podnikatelskou příležitostí pro velmi schopné jedince zvanou franchising.

Chcete-li získat konkrétnější informace, pište a volejte. Bude pro nás potěšením zodpovědět Vaše další možné dotazy. Je možné nás kontaktovat na tel. čísle: +420 272 114 404 nebo emailu: sivekjr@sivekhotels.cz

SIVEK HOTELS A VY

SIVEK HOTELS je rodinná hotelová a gastronomická společnost s mnohaletou tradicí v oboru cestovního ruchu a týmem profesionálů, jejichž každodenní činností je zabezpečit vysoce kvalitní služby svým klientům a obchodním partnerům.

SIVEK HOTELS je nositelem osvědčení za kvalitu poskytovaných služeb v cestovním ruchu - značky Czech Made - udělované Sdružením pro cenu České republiky za jakost. Generální ředitel a majitel společnosti Viliam Sivek byl v minulosti vyhlášen Hoteliérem roku v kategorii hotelových řetězců, Podnikatelem roku, Osobností cestovního ruchu České republiky a byl finalistou soutěže Manažer roku v prestižní soutěži osobností v oblasti managementu a ekonomiky. Na jaře roku 2011 byl uveden do síně slávy TTG jako osobnost cestovního ruchu.

Catering a Culinary Team má více než bohaté zkušenosti se zabezpečením prestižních gastronomických akcí jak ve vlastních gastronomických zařízeních, tak i ve významných a atraktivních prostorách, jako je například Španělský sál Pražského hradu. V roce 2007 se členové SIVEK HOTELS Culinary Team zúčastnili "Českých dní v Číně" pořádaných agenturou CzechTourism. Další významnou akcí bylo zabezpečení gastronomického provozu Českého domu v době konání Letních olympijských her (LOH) v Pekingu v Hotelu Gloria Plaza v roce 2008.

SIVEK HOTELS Catering nechybí již několik let na prestižních utkáních nejvyšší domácí hokejové extraligy a to v podobě dodavatele do VIP prostor Arény HC SPARTA PRAHA.

Skutečným klíčem úspěchu naší společnosti je harmonicky fungující systém prodeje s více než 20 letou zkušeností z oblasti cestovního ruchu a hotelnictví v České a Slovenské republice. 

Díky vlastním hotelovým a rezervačním systémům jsme schopni centrálně online monitorovat stavy a obsazenost jednotlivých hotelů, online je prodávat, spravovat, v případě potřeby tvořit ceny. Dále nám tyto systémy umožňují zabezpečit distribuci volných kapacit do desítek prodejních kanálů, čímž je nabídka volných pokojů stále k dispozici a je aktuální s přesností na vteřiny. Díky stále aktuálnímu stavu obsazenosti můžeme obchodně a marketingově flexibilně reagovat na úpravu cen, vytvářet marketingové kampaně a provádět propagaci online i tištěnou formou.

Samozřejmě poskytujeme profesionální poradenství v oblasti výstavby a vybavení hotelů, výhody dlouholetých dodavatelských vztahů, školení personálu na našich provozovnách v silně zaběhnutém provozu a jiné provozní záležitosti.

Klíčem k úspěchu našich franchisantů je sám systém a fakt nebýt sám v opuštěném poli proti obrovské konkurenci, která se v dnešní době pere o každého hotelového klienta. Využijete zkrátka všech výhod, kterých využíváme po více jak 20 let své existence my v SIVEK HOTELS.

JAKÉ PARTNERY HLEDÁME?

Mezi jinými kvalitami klademe důraz na:

 • manažerské schopnosti s důrazem na vedení lidí a finanční řízení
 • připravenost osobně vést hotel, restauraci a věnovat veškeré úsilí každodennímu řízení jako vlastník/provozovatel
 • schopnost reprezentovat naši společnost
 • podnikatelský duch a touhu po úspěchu podpořenou vysokým nasazením
 • ochotu zúčastnit se zaškolení
 • schopnost vyhovět finančním požadavkům Viliam Sivek - SIVEK HOTELS uvedeným na konci této brožury
 • chuť a možnost poskytnout zákazníkům tu nejvyšší kvalitu služeb

VÝHODY, KTERÉ MÁTE JAKO FRANCHISANT

Stát se franchisantem SIVEK HOTELS s sebou přináší mnoho výhod, od jistoty dané příslušností k špičkové společnosti v oboru, až po prostor, který je poskytován franchisantovi pro jeho podnikatelskou invenci.

A NYNÍ, CO ZÍSKÁTE, STANETE-LI SE FRANCHISANTEM SIVEK HOTELS:

 • mít vlastní podnik a zisk odpovídající zodpovědnosti za vlastní úspěch, který podporuje renomovaná hotelová společnost, neboli pracujete na svém, ale ne sám
 • nástroje, které Vám pomohou ve Vašem podnikání: lokální podpora v oblastech řízení, tréninku, reklamy, marketingu, nákupu a vybavení
 • možnost využívat zkušeností z ostatních zařízení SIVEK HOTELS
 • potěšení z práce s lidmi patřícími k Vašim zaměstnancům i k hotelové komunitě
 • osobní uspokojení individuálního vlastníka a zároveň člena renomované uznávané organizace
 • osobní růst a profesní znalosti získané díky zaškolení firmou SIVEK HOTELS a vlastním zkušenostem majitele/provozovatele

Jako franchisant SIVEK HOTELS zažijete jedinečnou spolupráci se společností, která provozuje oblíbené hotely v kategorii 3 a 4 hvězdy a stylové restaurační provozovny, vlastní a provozuje incomingovou cestovní kancelář, která ročně přiveze více jak 200 000 zahraničních turistů, má bohaté zkušenosti se zabezpečením mezinárodních gastronomických akcí a mnoha dalších prestižních akcí ve VIP prostorách.

VAŠE SMLOUVA SE SIVEK HOTELS

SIVEK HOTELS je úspěšná obchodní značka, neboť kombinuje systém standardních a individuálních možností. Jako franchisant se zavazujete podnikat v systému SIVEK HOTELS.

Franchisant SIVEK HOTELS musí osobně věnovat svůj čas každodennímu řízení hotelu.
Není možné provozovat hotel bez Vaší přítomnosti nebo jen jako vedlejší činnost.
Franchisanty se mohou stát fyzické osoby a společnosti.
Franchisová smlouva Vám umožňuje provozovat daný hotel po určitou dobu obvykle na dobu neurčitou, minimálně však 3 roky podle standardů SIVEK HOTELS.

Pro zachování jednotného systému musí franchisant používat zejména tyto standardy SIVEK HOTELS:

 • metody řízení, zpracovávání rezervací, pravidelné kontroly provozovny, vedení zákonného účetnictví, jednotného brand marketingu
 • reklamní označení a viditelné umístění

Jako franchisant provozujete franchisu SIVEK HOTELS dle následujících standardů: kvalita, prvotřídní služby, preciznost, nadšení, pracovitost, čistota, inovace, hodnota.

VAŠE PLATBY SPOLEČNOSTI SIVEK HOTELS ZAHRNUJÍ:

 •  jednorázový vstupní poplatek
 • poplatek za online CK Support - poplatek za instalaci software 4RES a Comarr
 • zaškolení personálu
 • marketingová podpora a propagace Vašeho hotelu
 • konsultace a poradenství
 • dodavatelské vztahy
 • bezúročná kauce, která je vrácena na konci franchisové smlouvy
 • měsíční procentuelní poplatky za uskutečněné rezervace

Vybavení a jiná příslušenství, která můžete koupit za nejnižší možnou cenu dle našeho doporučení, odpovídají vysokému standardu a požadavkům SIVEK HOTELS na kontrolu kvality. Abychom zachovali náš cíl, vyjít vždy našim franchisantům vstříc, SIVEK HOTELS neprodává a ani nepronajímá žádné produkty ani zařízení svým franchisantům vyjma software, který je tak potřebný pro Váš prodej a analýzy.

PROVOZNÍ PODPORA

Kvalita, servis, ochota, preciznost jsou standardy, na kterých byla společnost SIVEK HOTELS vybudována a podle nichž se dnes tak úspěšně rozvíjí.

Jako franchisantovi jsou Vám v rámci provozní podpory k dispozici poradci v rámci sales a provozu jako konzultanti. Primární povinnost konzultantů SIVEK HOTELS je pomoci svým franchisantům maximalizovat prodeje a optimalizovat náklady - což optimalizuje tržbu a zisk. Cílem vašich konzultantů je průběžně Vám poskytovat provozní, manažerské a obchodní poradenství.

MARKETING

SIVEK HOTELS je silná skupina. Její hotely navíc plní vlastní incomingová cestovní kancelář, což je obrovská výhoda. Je pravidelnými účastníky zahraničních veletrhů a investuje velké peníze do marketingu. To vše si menší samostatné hotely prostě nemohou dovolit, pro franchísanty to ale zařídí v rámci jejich franchisových poplatků. Vedle systému kvality jde tedy také o marketing, přístup do online rezervačního systému a příliv klientů od vlastní cestovní kanceláře. Úkolem našeho marketingu je orientace na zákazníka a uspokojování jeho potřeb, pozitivní image, využití přednosti společnosti oproti konkurenci, pomoc při propagaci nových služeb pro potencionální klienty, pomoc při vytváření nových produktů, a to vše je pro nás velice důležité především proto, aby se k nám hosté opět velice rádi vraceli.

SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST

Příspěvkem do veřejného života jsou občanské a charitativní aktivity. Filozofií SIVEK HOTELS vždy bylo, aby společnost a její franchisanté byli přínosem prostředí, v němž působí. Mnoho franchisantů si zvolí podporu místních sportovních týmů nebo školských zařízení a potvrdí si tak osobní spokojenost a obchodní úspěch.

VAŠE ZAŠKOLENÍ

SIVEK HOTELS poskytne franchisantovi a jeho zaměstnancům bezplatné školení a trénink v oblasti provozu a managementu. Školení je v délce jednoho až dvou dnů. Školení věnujeme mnoho úsilí, neboť úspěch společnosti je založen na správně vyškolených zaměstnancích a jejich motivaci pracovat s vysokým nasazením.

FRANCHISA

Udělením franchisy získáváte oprávnění využívat značku SIVEK HOTELS a s ní spojené know how. Určitá část z investice do získání Franchisy musí být financována z Vašich osobních zdrojů (z franchisových poplatků) a zbytek financuje SIVEK HOTELS v rámci propagaci značky.

INVESTICE ZE STRANY SIVEK HOTELS:

1. Propagace značky SIVEK HOTELS v nejdůležitějších zemích pro národní příjezdovou turistiku.
2. Propagace značky SIVEK HOTELS v ČR pomocí internetu a tištěných médií.
3. Propagace samotného franchisanta pomocí PR článků, PPC reklamních kampaní, tištěných médií.
4. Vytvoření webové presentace franchisanta na webové stránce SIVEK HOTELS.
5. Zavedení a proškolení na systémy 4Res (rezervační systém) a Comarr (front office systém).
6. Know How SIVEK HOTELS v oblasti sales.

INVESTICE FRANCHISANTA:

1. Vstupní franchisový poplatek za udělení licence
A) do 20 pokojů : 80.000,- Kč
B) 20 – 60 pokojů : 100.000,- Kč
C) 60 – 100 pokojů : 130.000,- Kč

2. Pravidelný měsíční franchisový poplatek
A) do 20 pokojů: 10.000,- Kč měsíčně
B) 20 – 60 pokojů: 20.000,- Kč měsíčně
C) 60 - 100 pokojů: 25.000,- Kč měsíčně

3. Marketingový poplatek nebo poplatek za ONLINE CK Support: tento poplatek je variabilní a různí se dle četnosti potřeby hotelu měnit ceny na všech prodejních kanálech. V tomto případě naše rezervační oddělení toto dělá kompletně za Vás na základě Vašich požadavků.

4. Poplatek z rezervací prostřednictvím kanálu SIVEK HOTELS (10% skupinové rezervace, 15% z individuálních rezervací).

OTÁZKY, KTERÉ VÁS NAPADNOU

Budu zaškolen, než se stanu franchisantem?
Sivek Hotels má speciální školící program pro budoucí franchisanty a jejich zaměstnance. Školení franchisanta probíhá buď v jednom hotelu SIVEK HOTELS nebo přímo v provozu po domu několika dní. Jedná se zejména o školení programu 4Res a Comarr a základních kritérií pro recepce hotelů. Během této přípravy prochází uchazeč krok za krokem všemi operacemi nutných při rezervaci pokoje či služeb až po komplexní odbavení klienta. Úspěšné absolvování je podmínkou pro udělení Franchisy SIVEK HOTELS.

Kolik peněz mohu vydělat?
Ziskovost restaurace a návratnost investice záleží na mnoha faktorech. Přestože výběr, lokalita, použití značky a know how SIVEK HOTELS poskytuje základní předpoklady úspěchu, rozhodující pro výsledek Vašeho hospodaření jsou především Vaše manažerské schopnosti, jako schopnost kontroly nákladů a schopnost zvyšování obratu hotelu a další kritéria.

Kolik pracovníků potřebuje průměrná restaurace?
Zde záleží na velikosti Vašeho hotelu. Jednou z klíčových forem úspěchu SIVEK HOTELS je schopnost úspory mzdových nákladů. V průměru pracuje v hotelu - restauraci od 8 do 30 pracovníků včetně vedení hotelu. Jedná se vždy o zaměstnance franchisanta, který rozhoduje a stanovuje jejich platový a bonusový systém. Zodpovídá za jejich nábor a vyškolení.

Mohu na provozovně prodávat vlastní produkty?
Ano, samozřejmě. V SIVEK HOTELS plně respektujeme ojedinělost jednotlivých hotelů a necháváme vyniknout všechny jejich ojedinělé „domácí“ služby. Franchisant však musí bezpodmínečně dodržovat kvalitu služeb.

Je možné provozovat více než jednu Franchisu SIVEK HOTELS?
Ano, samozřejmě to je možné avšak rozhodnutí udělení další franchisy je výlučně na straně SIVEK HOTELS a odvíjí se od dosahovaných výsledků v oblasti spolupráce.

Jak začít?
Vyplněním dotazníku žádosti o Franchisu (spolu s fotografií a jménem hotelu) a zasláním na níže uvedenou adresu. Vhodné uchazeče zveme k osobním pohovorům, následuje ověření finančních zdrojů. Poté rozhovory s managementem SIVEK HOTELS a jeho generálním ředitelem. Cílem této procedury je oboustranné bližší poznání pro rozhodnutí o možné budoucí spolupráci.

Fotografie zařízení a popis lokality, prosím, zašlete v příloze

Viliam Sivek jr.
výkonný ředitel
272 114 404
sivekjr@sivekhotels.cz

Ke stažení :
Franchising
Dotazník