Slavnostní raut - Národní ceny kvality 2017

Na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu byly 28. listopadu 2017 oceněny nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj a byla zde předána i další ocenění jednotlivců i organizací. 

Národní ceny kvality ČR, se rok od roku těší větší pozornosti. To se odráží také v množství přihlášených subjektů, jejichž počet roste. Jde totiž o jedinou soutěž, která účastníkům prokazatelně přináší lepší kvalitu řízení, produktivitu, vyšší efektivitu, konkurenceschopnost a nárůst zisku,“ sdělil na tiskové konferenci předseda Rady kvality ČR Robert Szurman. 

Stalo se již tradicí, že každoroční přípravu a průběh slavnostního rautu ve Španělském sále Pražského hradu svěřují organizátoři Cateringu SIVEK HOTELS. Jsme hrdi na to, že tato významná akce byla opětovně svěřena právě našemu Culinary teamu složenému z gastronomických profesionálů.