Listopad - měsíc kvality 2014

V rámci letošního 20. ročníku této společensky významné akce  se uskutečnila dne 11.11.2014 v prostorách Národního domu Na Vinohradech Mezinárodní konference, zakončená Večerem s Českou kvalitou. Za účasti řady známých a populárních osobností byla předána  ocenění v Programu Česká kvalita. Cílem Programu Česká kvalita je podpora prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb. Program je garantován vládou ČR.

Dne 25.11.2014 se konala konference vítězů, při které se hosté seznámili i se zahraničními zkušenostmi při motivování managementu organizací k excelenci a s vládními programy Národních cen.

Vyvrcholením celé akce Listopad – měsíc kvality 2014 pak byl slavnostní večer v prostorách Pražského hradu. Slavnostní večer byl pořádán u příležitosti předání ocenění organizací v programech Národní ceny kvality ČR, Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a dalších ocenění v oblasti kvality, především Ceny Anežky Žaludové nebo Manažera kvality roku a dalších. Slavnostní večer se koná ve Španělském sále Pražského hradu za aktivní účasti vrcholných představitelů České republiky, představitelů podnikatelských sdružení a organizací, zástupců firem a médií.

Společnost VILIAM SIVEK - SIVEK HOTELS, SIVEK EVENTS A SIVEK HOTELS CULINARY CATERING má již tradičně tu čest podílet se spolu s organizátory na přípravách a zajištění jednotlivých akcí v rámci Listopadu – měsíce kvality. Pro účastníky zajišťujeme gastronomické a ubytovací služby. Věříme, že služby společnosti VILIAM SIVEK - SIVEK HOTELS opět přispěly k úspěšnému průběhu i letošního 20. ročníku.

Poděkování

Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vám z pozice předsedy přípravného výboru touto cestou poděkoval za excelentně odvedenou práci týkající se všech akcí v rámci Listopadu – Měsíce kvality 2014 v ČR. Myslím si, že zasloužíte absolutorium za odvedenou práci a jsem na Vás pyšný. V dobře sehraném týmu je veliká síla a myslím si, že jsme ji v uplynulých listopadových dnech jednoznačně prokázali. Těším se na naše poslední letošní zasedání 4.12.2014, na kterém jednotlivé akce podrobně zhodnotíme.

Všem přeji krásný zbytek dne a těším se na viděnou.

Ing. Jan Taraba
ředitel
Národní středisko podpory kvality (NIS-PK)
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1