Evropský týden kvality 2011

Ve Španělském sále Pražského hradu dne 10. listopadu 2011 převzaly firmy a organizace prestižní Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za Společenskou odpovědnost organizací.

Tato významná společenská akce se koná každoročně v reprezentačních prostorách Pražského hradu a je slavnostním vyvrcholením Evropského týdne kvality pořádaného v Praze. Záštitu nad touto akcí převzali vrcholní představitelé našeho státu a Rada kvality České republiky.

Důstojnou součástí slavnostního večera byl raut zabezpečený cateringovou divizí firmy Viliam Sivek – SIVEK HOTELS. Je pro nás velkou ctí, že jsme se mohli podílet na přípravách této významné akce a přispět našimi službami k jejímu úspěšnému průběhu.