Národní cenu kvality České republiky za společenskou odpovědnost získala nezisková organizace Modré dveře

Datum: 25.11.2015
Slavnostní předávání Národní ceny kvality České republiky za společenskou odpovědnost pro Modré dveře proběhlo v rámci slavnostního večera Národní ceny kvality, který se konal dne 24.11.2015 ve Španělském sále Pražského hradu.

Národní cena kvality je vysoce prestižní ocenění a jsou udělována v 95 zemích světa. Národní cenu kvality v ČR získalo za 25 let své existence 55 organizací.

Vysokou prestiž ocenění zajišťují i záštity hlav států a předsedů vlád: ve VB a Španělsku je cena pořádána pod patronací královské rodiny, ve Francii ji předává prezident, ve Švédsku král, v USA Americký prezident. V ČR záštitu nad slavnostním večerem převzal prezident České republiky pan Miloš Zeman, předseda Senátu Poslanecké sněmovny České republiky pan Milan Štěch, předseda Poslanecké sněmovny České republiky pan Jan Hamáček, předseda vlády ČR pan Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu a obchodu pan Jan Mládek.

Nezisková organizace Modré dveře byla založena manžely Kateřinou a Viliamem Sivekovými s cílem zabezpečit aktivní pomoc pro lidi s psychickými obtížemi, lidi v krizi, pro lidi s duševním onemocněním či mentálním hendikepem. Modré dveře v Kostelci nad Černými lesy jsou průkopníky reformy psychiatrické péče v České republice a důsledně lpí na komplexnosti poskytovaných služeb a jejich propojení.

Provázanost sociálních a zdravotních služeb, psychologická a psychoterapeutická práce jsou základním předpokladem pro kvalitní a účinné výsledky, které tato nezisková organizace dosahuje. Propojenost a prostupnost realizovaného systému služeb s klientem je v naší zemi unikátní a ojedinělá.

PhDr. Kateřina Siveková – spoluzakladatelka a ředitelka terapeutického centra Modré dveře, oceněné Národní cenou kvality České republiky za společenskou odpovědnost, říká: „Mám ráda svou práci a jsem šťastná, když vidím, že dokáže pomoci lidem, co naši pomoc nezbytně potřebují. Vážím si vysokého ocenění, kterého se nám dostalo. Dnešní udělená národní cena patří všem, co se podíleli a podílejí na úspěšné práci Modrých dveří. Chtěla bych především poděkovat všem sponzorům, dárcům a dobrovolníkům, bez jejíž pomoci by v současném systému financování neziskové organizace byly výsledky naší práce poloviční. Věřím, že udělaná Národní cena přispěje nejen k uznání odpovědné práce kolektivu pracovníků Modrých dveří, ale i k jejich motivaci."

Národní cenu kvality České republiky za společenskou odpovědnost získala nezisková organizace Modré dveře z Kostelce nad Černými lesy! Národní cenu kvality České republiky za společenskou odpovědnost získala nezisková organizace Modré dveře z Kostelce nad Černými lesy!

Národní cenu kvality České republiky za společenskou odpovědnost získala nezisková organizace Modré dveře z Kostelce nad Černými lesy!

 

Rezervace
pokoje v PrazeVyberte hotel
Dospělí
Děti
malé děti
Kód speciální nabídky/sazby

Kontakty
& informace