Pražský hrad

Pražský hrad je nejvýznamnější českou památkou a kulturní institucí. Od 9. století býval sídlem českých knížat, později králů a od roku 1918 je sídlem prezidenta republiky. Hrad byl nejspíše založen již kolem roku 880 knížetem Bořivojem z rodu Přemyslovců.

Postupnými přístavbami a úpravami Pražského hradu vznikl jeden z největších hradních komplexů na světě. Podle Guinessovy knihy rekordů je Pražský hrad dokonce největším souvislým hradním komplexem na světě, který se rozkládá na ploše téměř 70 000 m² a je také zapsán v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Hrad tvoří rozsáhlý soubor církevních staveb a paláců rozmanitých architektonických slohů - od románských staveb z 10. století přes gotické úpravy 14. století. V současné době lze navštívit tyto objekty:

  • Starý královský palác - stálá expozice Příběh Pražského hradu
  • Bazilika sv. Jiří - expozice Svatovítský poklad
  • Zlatá ulička
  • Obrazárna Pražského hradu
  • Prašná věž
  • Rožmberský palác
  • Velká jižní věž katedrály
  • Katedrála sv. Víta, která je tradičním místem korunovací českých králů i jejich posledního odpočinku a kde jsou uloženy i korunovační klenoty

Zpravidla je možné každoročně vždy první sobotu po 8. 5. navštívit i reprezentační prostory Pražského hradu, kam je jinak během roku vstup zakázán.

Areál Pražského hradu je otevřen denně a to:

1.04. - 31. 10. vždy od 5.00 - do 24.00 hodin
1.11. - 31. 03. vždy od 6.00 - do 23.00 hodin

Návštěvnické objekty jsou s výjimkou 24. 12. (neplatí pro katedrálu) přístupny denně, a to:

1.04. - 31. 10. vždy od 9.00 - do 17.00 hodin
1.11. - 31. 03. vždy od 9.00 - do 16.00 hodin

Pražský hrad hlídá Hradní stráž, jejíž slavnostní střídání s fanfárami a výměnou standarty probíhá denně ve 12.00 hodin na 1. nádvoří.

Střídání na stanovištích se odehrává:

v letní turistické sezóně každou celou hodinu od 07.00 do 20.00 hodin
v zimní turistické sezóně každou celou hodinu od 07.00 do 18.00 hodin


 

Rezervace
pokoje v PrazeVyberte hotel
Dospělí
Děti
malé děti
Kód speciální nabídky/sazby

Kontakty
& informace