Židovské muzeum Praha

Židovské muzeum v Praze je největší muzeum svého druhu v Evropě, které spravuje jednu z nejrozsáhlejších sbírek judaik na světě.

Židovské muzeum v Praze je největší muzeum svého druhu v Evropě, které spravuje jednu z nejrozsáhlejších sbírek judaik na světě.

Účelem Židovského muzea v Praze bylo zdokumentovat historii, tradice a zvyky židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě. Muzeum vzniklo roku 1906 a v současné době pečuje o 40 000 sbírkových předmětů a 100 000 knih.

Židovské muzeum v Praze je unikátní nejen množstvím svých předmětů, ale především tím, že pocházejí z jednoho uceleného území - z Čech a Moravy. Ve svém souhrnu tak sbírka podává celistvý obraz o životě a historii Židů v tomto regionu.

Židovské muzeum spravuje v oblasti bývalého pražského ghetta synagogy a další objekty, ve kterých jsou stálé expozice:

Maiselova synagoga
Španělská synagoga
Pinkasova synagoga
Starý židovský hřbitov
Klausova synagoga
Obřadní síň (budova pražského Pohřebního bratrstva)
Galerii Roberta Guttmanna
Vzdělávací a kulturní centrum

Židovské muzeum Praha

 

Rezervace
pokoje v PrazeVyberte hotel
Dospělí
Děti
malé děti
Kód speciální nabídky/sazby

Kontakty
& informace